Regels van PSP Addiction:

Nederlands

Net als elke andere sites zijn er hier ook een paar huisregels.....
Het is niet om de mensen te klieren maar ook ik heb er uren in gestoken
om een leuke site met mooie lessen neer te zetten.....

Mijn Regels zijn als volgt:

1. Mijn lessen worden niet gelinkt zonder mijn toestemming,
mocht dit wel het geval zijn zal ik vragen deze te verwijderen;

2. Mijn lessen mogen alleen gelinkt worden, niet gekopieerd;

3. Zet mijn lessen niet op jouw site als zijnde je eigen lessen;
(Al mijn lessen zijn geregistreerd)

4. Heb je problemen met mij of mijn manier van schrijven, stuur dan een mailtje.
Gebruik niet mijn shoutbox hiervoor!!!!!!

5. De toestemming is alleen voor de lessen van ©BABALOUX

Wil je mijn lessen linken op jouw groep, forum of club?
Mail mij dan, geef dan de naam van de groep, club of forum met een link.
Ik zal jullie site dan gaan bezoeken, is het voor mijn gevoel goed,
dan zal ik een akkoord geven. In de toestemming stel ik als nog even de regels samen.
Bij misbruik zal ik er op aandringen mijn lessen te verwijderen!!!

Regels voor de tubes in mijn lessen en
op de Tube pages:

1 de tubes zijn van de tubers;

2 maak ze niet tot je eigen, laat de watermerken intact

3 zet ze niet op jou website zonder toestemming van hen

4 ze mogen NIET verkocht worden

5 IK heb toestemming om ze te mogen delen voor de les,
Zij worden dus niet verder gedeelt;

6 De tubes die gedeeld worden door Babaloux
vallen onder de zelfde rechten als de tubes in de lessen.

De © credit gaat naar de WERKELIJKE artiest.....
Zij maken het uit eindelijk mogelijk dat er getubt kan worden!!

Regels ten aanzien van de vertaalde lessen:

1. Vraag toestemming aan de originele schrijver;

2. He je toestemming van de originele schrijver stuur mij de kopie
van de email;

3. Zie ik dat de vertaalde lessen gelinkt worden en ik hoor dat er geen toestemming
voor gevraagd is vervalt de toestemming van het linken van de lessen van
Babaloux ook!!

Bedankt voor het lezen van de regelsTerms of PSP Addiction

English

Like every site I have to make some rules.
Its not to tease people but I used a lot of hours in
making a nice site & great tutorials.....

These are my rules:

1. Don't link my lessons without my premmision;

2. When you have premission you may link my tutorials BUT don't Copy;

3. Don't put these Tutorials on teh web some where else and say that they are Yours;
~all my tutorials are registerd by TWI~

4. Do you have a problem with me our my way of writting please mail me BUT
don't use my shoutbox.

5. Premission is only for the tutorials of ©BABALOUX

Do you want to link my tutorials in your group, club or forum then mail me.
I will visit and when you agree my rules I will give you permission!!

Rules for the tubes:

1 The Tubes or from the person who's name is
on it
2 Don't make them You'rs, or remove the watermark;
3 Don't put the Tubes on you're site whotout premissions
from the tubers!!
4 Don't offer them for money;
5 I asked for premission to Use them and share
them in to my lessons, so don't share them whitout
rule number 3;
6 The tubes from Babaloux and Eveline 
falls under same the rules such as those of other
Tubers....

The © credit goes to the ORIGINAL artist....

Rules for the translated Tutorials:

1. Ask premission on the original writer;

2. Send a copy of the premission mail to me;

3. When I find out that you link without premission of the original
writer, the premission of linken of the tutorials of ©BABALOUX is over!

Thanks for reading the rules!!!!

Back


This Layout is made by:
©Babaloux on 12 october 2009